Một số chương trình phát sóng ngày 3-12

Thứ Ba, 03-12-2019, 05:09

06:30 Thời sự

07:15 Thắp sáng niềm tin: Người khuyết tật Việt Nam: Hòa nhập để phát triển bền vững

09:10 Góc nhìn văn hóa: Bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích văn hóa - lịch sử ở miền tây

10:15 Vì môi trường bền vững

11:30 Thời sự

14:30 Sắc màu dân tộc: Sắc màu lễ hội của người Pà Thẻn Hà Giang

15:30 Thủ đô ngày mới: Xóa bếp than tổ ong - việc làm ý nghĩa, thiết thực

16: 45 Bình luận - phê phán: Cảnh giác với những lời kêu gọi “bất tuân dân sự”

17:00 Phim truyện: Con nhà giàu (tập 19)

17:45 Phụ nữ Việt Nam: Nữ Thiếu tá tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

18:00 Tài chính Ngân hàng

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Bắc Giang đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp thời hội nhập

20:20 Hộp thư truyền hình

20:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Sáp nhập xã ở Hà Giang: Cần giải pháp toàn diện (phần 2)

20:45 Đường tới tương lai: Mang kinh nghiệm thế giới về xây dựng đất nước

22:00 Thời sự