Một số chương trình phát sóng ngày 29-5

Thứ Sáu, 29-05-2020, 03:15

06:30 Thời sự

07:30 Điểm tựa tương lai: Chống trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

09:00 Luận đàm: Covid-19: “Cú huých” chuyển đổi số

09:30 Ký sự miền trung: Dấu chân Bok nhạc

11:30 Thời sự

13:00 Góc nhìn văn hóa: Tình trạng trộm cổ vật tại các di tích

14:30 Kinh tế và Dự báo: Thu hút đầu tư FDI vào Việt Nam hậu dịch Covid-19

15:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: “Dĩ bất biến ứng vạn biến” - Phương pháp đối ngoại đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh

16:00 Dân tộc và Phát triển: Phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số

19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 1966

20:15 Nhịp sống kinh tế: Tháng 7-2021 bỏ sổ hộ khẩu bằng giấy

20:20 Phóng sự: Ứng dụng CNTT: Người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi

22:00 Thời sự

22:45 Phóng sự: Đồng bằng sông Cửu Long đối mặt với biến đổi khí hậu