Một số chương trình phát sóng ngày 26-5

Thứ Ba, 26-05-2020, 03:15

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thương trường và Pháp luật: Ðòi nợ thuê và hệ quả

09:00 Dân tộc và phát triển: Phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số

10:00 Thủ đô ngày mới: Thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp

10:45 Ký sự miền trung: Dấu chân Bok nhạc

11:30 Thời sự

12:00 Phim truyện: Lạc lối (tập 16)

14:30 Giao thông kết nối: Vì sự an toàn trên những cung đường

15:30 Chuyện ở cơ sở: Hà Nội tập trung hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do Covid-19

17:45 Bay bổng phương Nam: Non nước hữu tình

18:00 Góc chuyện xưa: Ðội quân tóc dài anh hùng - Phần 1: Nam Bộ đứng lên

19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 1965

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Hà Nam quyết tâm đột phá bằng nông nghiệp công nghệ cao

20:30 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: "Dĩ bất biến ứng vạn biến" - Phương pháp đối ngoại đặc sắc

trong tư tưởng Hồ Chí Minh

20:45 Ðường tới tương lai: Nhìn lại một học kỳ học online

21:00 Phim truyện: Ðoạn trường nam ai (tập 25)

22:00 Thời sự