Một số chương trình phát sóng ngày 2-6

Thứ Ba, 02-06-2020, 01:11

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thương trường và Pháp luật: Thực phẩm chức năng: “Ma trận” giá cả và chất lượng

09:00 Dân tộc và phát triển: Phát huy vai trò y tế cơ sở ở miền núi

10:45 Nhìn từ Hà Nội: Bảo tồn đa dạng sinh học để ngăn chặn đại dịch Covid-19

11:30 Thời sự

14:00 Bình ảnh: Vẻ đẹp Việt Nam: Chủ đề “Nông thôn mới”

15:30 Chuyện ở cơ sở: Những đảng viên đi đầu làm việc khó ở Đội Cấn

18:00 Góc chuyện xưa: Đội quân tóc dài anh hùng (Phần 2)

18:15 45’ Chiều

19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 1967

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Khai thác hiệu quả vùng đất bãi ở Hà Nội

20:15 Nhịp sống kinh tế

20:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo trước Đại hội

20:45 Đường tới tương lai: Cần minh bạch khi đưa sách giáo khoa mới vào trường học

22:00 Thời sự