Một số chương trình phát sóng ngày 17-11

Chủ Nhật, 17-11-2019, 02:59

06:30 Thời sự

07:45 Bình luận - Phê phán: Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi hiểm họa từ mặt trái của mạng xã hội

09:00 Nói thẳng: Báo động tình trạng lừa đảo phụ huynh, hành hạ trẻ em

11:00 Thủ đô ngày mới: Sẽ di dân vùng ảnh hưởng môi trường bãi rác Nam Sơn

11:30 Thời sự

12:50 Việc cần làm: Câu chuyện nêu gương nhìn từ vụ vi phạm xây dựng tại Thủ Đức

15:00 Câu chuyện khởi nghiệp: Impactus tạo nền tảng cho nhân lực chất lượng cao

18:00 Đời sống văn nghệ: Truyện Kiều qua những cách tiếp cận mới của sân khấu đương đại

18:30 Thời sự

20:00 Góc nhìn văn hóa: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cộng đồng ở nông thôn miền tây

21:50 Bản tin thể thao

22:00 Thời sự