Một số chương trình phát sóng ngày 16-10

Thứ Tư, 16-10-2019, 03:18

06:30 Thời sự

07:15 Tài chính Ngân hàng: Phát triển lành mạnh và hiệu quả trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng

10:15 Tác giả - Tác phẩm: Nhạc sĩ An Thuyên và ca khúc về Mẹ

11:30 Thời sự

13:15 Nhìn từ Hà Nội: Diễn biến mới trên chiến trường Syria

14:30 Phóng sự: Khoa Phát thanh truyền hình- 40 năm xây dựng và phát triển

15:00 Chuyển động truyền thông: Nhân lực số: Hạ tầng quyết định

15:30 Kinh tế và dự báo: Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững

18:00 Thương trường và Pháp luật: Tín dụng công nghệ online: Cần có biện pháp quản lý chặt chẽ

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:05 Ðồng hành cùng doanh nghiệp: Doanh nghiệp hướng đến tiêu dùng xanh

20:45 Cuộc sống nơi đầu sóng: Tình quân dân nơi cửa biển