Một số chương trình phát sóng ngày 15-11

Thứ Sáu, 15-11-2019, 03:36

06:30 Thời sự

07:15 Cải cách hành chính: Xung đột pháp lý trong đầu tư xây dựng

09:00 Thành phố sống đẹp

10:15 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

11:00 Việt Nam đất nước con người

11:30 Thời sự

15:00 Thắp sáng niềm tin: Tăng cường giải pháp sáng tạo, cải thiện tiếp cận cho người khuyết tật

18:00 Lao động và xã hội

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

20:00 Nhịp sống kinh tế

20:05 Quy hoạch và xây dựng: Minh bạch thị trường bất động sản: Góc nhìn từ Thái Nguyên

20:20 Năng lượng và cuộc sống: Để nhiên liệu sinh học đi vào cuộc sống

20:30 Bình luận - Phê phán: Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi hiểm họa từ mặt trái của mạng xã hội

20:45 Ký sự miền trung: Hành trình phôi thai chữ quốc ngữ - Muôn suối nên sông

22:00 Thời sự