Một số chương trình phát sóng ngày 10-11

Chủ Nhật, 10-11-2019, 01:42
06:30 Thời sự

07:45 Bình luận - Phê phán: Phát triển du lịch về nguồn tương xứng với tiềm năng

09:00 Nói thẳng: Xử lý các công trình xây dựng trái phép - Tầm nhìn và trách nhiệm

10:15 Sống khỏe: Thực phẩm chức năng: Hiểu đúng, dùng đúng

11:00 Thủ đô ngày mới: Gia Lâm nâng cao chất lượng môi trường trong xây dựng nông thôn mới

11:30 Thời sự

14:30 Sắc màu dân tộc: Ngọt ngào “hò hẻ” Quảng Bình

15:00 Câu chuyện khởi nghiệp: MindX - Trường học về công nghệ và lập trình

18:00 Đời sống văn nghệ: Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2019

18:30 Thời sự

20:45 Nhìn từ Hà Nội: Cộng đồng ASEAN: Gắn kết và chủ động thích ứng

22:00 Thời sự