Thêm hơn 5.000 tỷ đồng đầu tư TPCP

Thứ Năm, 14-03-2019, 10:21

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 13-2 đã huy động được tổng cộng 5.055 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu cso tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả, cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có chín thành viên dự thầu, huy động thành công 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,72%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6-3-2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất 4,72%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có sáu thành viên dự thầu, huy động được 1.055 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,05%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6-3-2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất 5,05%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm, 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 60.248,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

HUY PHƯƠNG