Lãi suất tăng, 4.400 tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Thứ Năm, 19-11-2020, 09:30

Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 18-11 đã huy động được 4.400 tỷ đồng, lãi suất tăng tại kỳ hạn 15 và 20 năm.

Cụ thể, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7, 10, 15 và 20 năm.

Kết quả, Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,55%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11-11-2020). 

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 2.700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,79%/năm, tăng 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11-11-2020). 

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,05%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4-11-2020).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 271.199 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

X.B