Lãi suất cho vay ưu đãi để mua nhà ở xã hội năm 2020 là 4,8%/năm

Thứ Sáu, 14-08-2020, 22:18

Ngày 13-8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1232/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành 13-8-2020.

Trước đó, mức lãi suất này được Chính phủ ấn định là 4,8%/năm.

x.b