Chuyển quyền hơn 600 nghìn cổ phiếu PNJ

Thứ Hai, 11/03/2019, 14:32:54
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Ngày 11-3, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã chuyển quyền sở hữu 601.920 cổ phiếu PNJ (Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận) cho các nhà đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 1288/UBCK-PTTT ngày 27-2-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán PNJ, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PNJ.

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã Chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Idris Ltd

Al Mehwar Commercial Investments L.L.C

PNJ

150.670

2

Aquila SPC Ltd

451.250

Tổng cộng

601.920

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 8-3-2019.

PNJ tiền thân là Cửa hàng kinh doanh Vàng bạc Đá quý quận Phú Nhuận, được thành lập vào ngày 28-4-1988.

Loại hình công ty: Công ty cổ phần. Người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc Cao Thị Ngọc Dung. Vốn điều lệ: 755.970.350.000 đồng (bảy trăm năm mươi lăm tỷ, chín trăm bảy mươi triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng).

H.T

Chia sẻ