Huy động thành công 4.000 tỷ đồng TPCP

Thứ Năm, 17-10-2019, 07:23

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 16-10 đã huy động thành công 4.000 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm, 20 năm (mỗi kỳ hạn 500 tỷ đồng), 10 năm, 15 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng).

Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có tám thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,85%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2-10-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có chín thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,78%/năm, thấp hơn 0,18%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9-10-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,00%/năm, thấp hơn 0,21%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9-10-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có tám thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,58%/năm, thấp hơn 0,30%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2-10-2019).

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 166.181,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

X.B