Huy động hơn 1.000 tỷ đồng TPCP

Thứ Tư, 13-11-2019, 17:40
Một phiên đấu thầu TPCP.

NDĐT - Ngày 13-11, Sở GDCK Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành và đã huy động được 1.013 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng phát hành 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm, 15 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng), và 20 năm (1.000 tỷ đồng).

Kết quả chi tiết phiên đấu thầu ngày 13-11:

Kỳ hạn

10 năm

15 năm

20 năm

Khối lượng gọi thầu (tỷ đồng)

1.500

1.500

1.000

Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng)

450

345

218

Lãi suất trúng thầu (%/năm)

3,62

3,78

4,32

Tăng giảm (+/-) so với phiên gần nhất (%/năm)

0,02

0

0

Phiên liền trước có lãi suất trúng thầu

6/11

6/11

30/10

Trong phiên, lãi suất trúng thầu tăng nhẹ tại kỳ hạn 10 năm và giữ nguyên tại kỳ hạn 15 năm và 20 năm so với phiên liền trước đó.

Lãi suất trúng thầu của kỳ hạn 10 năm đã tăng trong ba phiên trở lại đây, nhưng nhìn chung vẫn giảm so với hồi đầu năm 2019 với mức giảm 1,48%/năm; kỳ hạn 15 năm, 20 năm giảm tương ứng 1,52%/năm và 1,28%/năm so với đầu năm 2019.

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 178.510,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX, đạt 71,4% kế hoạch phát hành năm 2019.

X.B