Nhiều mã giao dịch được cấp mới trong tuần qua

Thứ Bảy, 14/12/2019, 15:22:32
 Font Size:     |        Print
 

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI được cấp mã chứng khoán PRE.

NDĐT - Ngày 14-12, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tuần qua, VSD đã cấp mới nhiều mã giao dịch chứng khoán cho các công ty cổ phần.

Cấp mã PRE cho Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 63/2019/GCNCP-VSD ngày 11-12-2019 và cấp mã chứng khoán cho Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

Trụ sở chính: Tầng 25, tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 37342828

Fax: 024 37342626

Vốn điều lệ: 728.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

Mã chứng khoán: PRE

Mã ISIN: VN000000PRE8

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 72.800.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 728.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12-12-2019,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI đăng ký niêm yết cổ phiếu PRE tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu PRE được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã ICS cho Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 65/2019/GCNCP-VSD ngày 11-12-2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF

Trụ sở chính: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 8527 102

Fax: 0243 5740 655

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật. an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF

Mã chứng khoán: ICS

Mã ISIN: VN000000ICS5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 10.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12-12-2019,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF đăng ký giao dịch cổ phiếu ICS tại thị trường UPCOM trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu ICS được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã trái phiếu NPM11907 cho Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 52/2019/GCNTP-VSD ngày 10-12-2019 cho trái phiếu của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo

Trụ sở chính: Xóm 2, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (+84 20) 80382 4063

Fax: (+84 20) 80382 4063

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 10-12-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu NPMPO2022_01

Mã chứng khoán: NPM11907

Mã ISIN: VN0NPM119078

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.100.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 210.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 11-12-2019,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Lưu ý: Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo đăng ký niêm yết trái phiếu NPM11907 tại SGDCK TPHCM. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TPHCM.

Cấp mã CDV cho Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 64/2019/GCNCP-VSD ngày 9-12-2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam

Trụ sở chính: Nhà CIC-CDC, số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243 9760402

Fax: 0243 9763122

Vốn điều lệ: 8.800.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam

Mã chứng khoán: CDV

Mã ISIN: VN000000CDV0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 880.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 8.800.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 10-12-2019,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam đăng ký giao dịch cổ phiếu CDV trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu CDV được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã TS3 cho Công ty cổ phần Trường Sơn 532

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 62/2019/GCNCP-VSD ngày 9-12-2019 cho Công ty cổ phần Trường Sơn 532 như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Trường Sơn 532

Tên tiếng Anh: Truong Son 532 Joint Stock Company

Tên viết tắt: Công ty 532

Trụ sở chính: Đường Phạm Như Xương nối dài, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 023.63842131 Fax: 023.63731100

Vốn điều lệ: 38.518.800.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Trường Sơn 532

Mã chứng khoán: TS3

Mã ISIN: VN000000TS35

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 3.851.880 cổ phiếu (Ba triệu tám trăm năm mươi mốt nghìn tám trăm tám mươi cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 659.300 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 3.192.580 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 38.518.800.000 đồng (Ba mươi tám tỷ năm trăm mười tám triệu tám trăm nghìn đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 6.593.000.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 31.925.800.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu TS3 phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 11-12-2019.

HÀ THÀNH

Chia sẻ