Cấp mới ba mã chứng khoán

Thứ Ba, 28/05/2019, 16:37:16
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Ngày 28-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đã cấp mã giao dịch chứng khoán cho hai doanh nghiệp: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và Công ty TNHH Một thành viên cà-phê Thuận An.

Mã mới VIC11901

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 20/2019/GCNTP-VSD ngày 27-5-2019 cho trái phiếu của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 27-5-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu VIC122020

Mã chứng khoán: VIC11901

Mã ISIN: VN0VIC119012

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 10.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 28-5-2019,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Tập đoàn Vingroup - Công ty CP đăng ký niêm yết trái phiếu VIC11901 tại SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Mã mới VIC11814

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 19/2019/GCNTP-VSD ngày 27-5-2019 cho trái phiếu của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 27-5-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu VIC112020

Mã chứng khoán: VIC11814

Mã ISIN: VN0VIC118147

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 10.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 28-5-2019, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Tập đoàn Vingroup - Công ty CP đăng ký niêm yết trái phiếu VIC11814 tại SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Mã mới TAN

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá số 09/CPH/2019/GCNCP-VSD ngày 27-5-2019 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:

- Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty TNHH Một thành viên cà-phê Thuận An

- Tên doanh nghiệp dự kiến sau khi cổ phần hóa: Công ty cổ phần cà-phê Thuận An

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi cổ phần hóa:16.136.900.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cà-phê Thuận An

- Mã chứng khoán: TAN

- Mã ISIN:VN000000TAN7

- Mệnh giá:10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 1.343.505 cổ phiếu

(Một triệu ba trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm linh năm cổ phiếu)

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 13.435.050.000 đồng

(Mười ba tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)

- Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ lưu ký số chứng khoán TAN nêu trên vào ngày 28-5-2019 (trừ các trường hợp phải điều chỉnh thông tin).

* Cổ phiếu TAN trúng đấu giá sẽ được đăng ký giao dịch trên trên thị trường Upcom tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

HÀ THÀNH

Chia sẻ