Hai doanh nghiệp cổ phần được cấp mã chứng khoán

Thứ Bảy, 25/05/2019, 17:23:11
 Font Size:     |        Print
 

Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên được cấp mã MHY.

NDĐT - Ngày 25-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng giá và mã chứng khoán cho hai doanh nghiệp cổ phần hóa: Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu và Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên

Mã mới BXT

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá số 07/CPH/2019/GCNCP-VSD ngày 23-5-2019 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:

- Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu

- Tên doanh nghiệp dự kiến sau khi cổ phần hóa: Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi cổ phần hóa: 34.434.500.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang

- Mã chứng khoán: BXT

- Mã ISIN: VN000000BXT4

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 63.400 cổ phiếu (Sáu mươi ba nghìn bốn trăm cổ phiếu)

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 634.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi tư triệu đồng)

- Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ lưu ký số chứng khoán BXT nêu trên vào ngày 24-5-2019 (trừ các trường hợp phải điều chỉnh thông tin).

* Cổ phiếu BXT trúng đấu giá sẽ được đăng ký giao dịch trên trên thị trường Upcom tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Mã mới MHY

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá số 06-CPH/2019/GCNCP-VSD ngày 23-5-2019 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:

- Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên

- Tên tiếng Anh: Hung Yen Urban Environment and Public Works Company Limited

- Tên doanh nghiệp dự kiến sau khi cổ phần hóa: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi cổ phần hóa: 158.870.000.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên

- Mã chứng khoán: MHY

- Mã ISIN: VN000000MHY4

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 31.800 cổ phiếu (Ba mươi mốt nghìn tám trăm cổ phiếu)

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 318.000.000 đồng (Ba trăm mười tám triệu đồng)

- Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ lưu ký số chứng khoán MHY nêu trên vào ngày 24-5-2019 (trừ các trường hợp phải điều chỉnh thông tin).

* Cổ phiếu MHY trúng đấu giá sẽ được đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu MHY thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

H.T

Chia sẻ