Chuyển quyền gần 1 triệu cổ phiếu MWG

Thứ Sáu, 14/12/2018, 16:41:01
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Ngày 14-12, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã chuyển quyền sở hữu gần 1 triệu cổ phiếu MWG (Công ty CP Đầu tư Thế giới di động) cho các nhà đầu tư.

* Căn cứ công văn số 7814/UBCK-PTTT ngày 27-11-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã Chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Allianz Global Investors Fund – Allian Little Dragons

Alstonia Costana Sdn.Bhd

MWG

133.334

2

Allianz Global Investors Fund – Allianz Oriental Income

Alstonia Costana Sdn.Bhd

MWG

220.000

Tổng cộng

353.334

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 14-12-2018.

* Căn cứ công văn số 7815/UBCK-PTTT ngày 27-11-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã Chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Deutsche Bank AG London


Hanoi Investments Holdings Limited

MWG

572.840

Tổng cộng

572.840

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 12-12-2018.

Công ty TNHH Thế giới di động thành lập vào tháng 3-2004, lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm: mua bán sửa chữa các thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số và các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.

Năm 2007 Công ty TNHH Thế giới di động tiếp nhận vốn đầu tư của quỹ Mekong Capital, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần để mở rộng cơ hội phát triển.

H.T

Chia sẻ