Hai công ty cổ phần được cấp mã giao dịch chứng khoán

Thứ Sáu, 14/12/2018, 16:03:05
 Font Size:     |        Print
 

Tổng Công ty thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần được cấp mã HTM.

NDĐT - Ngày 14-12, hai Công ty cổ phần: Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 và Tổng Công ty thương mại Hà Nội đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp mã giao dịch chứng khoán.

Mã mới HD8

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 112/2018/GCNCP-VSD ngày 12-12-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8

Trụ sở chính: Lô CC3 Khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8

Mã chứng khoán: HD8

Mã ISIN: VN000000HD85

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 10.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 100.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 13-12-2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đăng ký giao dịch cổ phiếu HD8 trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu HD8 được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Mã mới HTM

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 111/2018/GCNCP-VSD ngày 12-12-2018 và cấp mã chứng khoán cho Tổng Công ty thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần, cụ thể:

- Tổ chức đăng ký: Tổng Công ty thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần

- Tên tiếng Anh: Hanoi Trade Joint Stock Corporation

- Trụ sở chính: Số 38-40, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

- Vốn điều lệ: 2.200.000.000.000 đồng

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100101273 (số cũ 105766) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 8-2-1993, thay đổi lần thứ 30 ngày 29-6-2018.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần

- Mã chứng khoán: HTM

- Mã ISIN: VN000000HTM4

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 220.000.000 cổ phiếu (Hai trăm hai mươi triệu cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 75.440.406 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 144.559.594 cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 2.200.000.000.000 đồng (Hai nghìn hai trăm tỷ đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 754.404.060.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 1.445.595.940.000 đồng

- Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu HTM phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 14-12-2018.

H.T

Chia sẻ