Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thứ Hai, 10/12/2018, 01:07:11
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 163/2018/NÐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại thị trường trong nước có mệnh giá là 100 nghìn đồng hoặc là bội số của 100.000 đồng.

Nếu phát hành ra thị trường quốc tế, mệnh giá được thực hiện theo quy định của thị trường phát hành. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử; doanh nghiệp phát hành quyết định cụ thể hình thức trái phiếu đối với mỗi đợt phát hành theo quy định tại thị trường phát hành. Ðáng chú ý, Nghị định này quy định trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng một năm, kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp quyết định của tòa án hoặc thừa kế theo quy định…

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-2-2019.

Chia sẻ