Bán hết 3,7 triệu cổ phần LILAMA 69-2

Thứ Hai, 03/12/2018, 17:06:21
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Ngày 3-12, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), diễn ra phiên đấu giá bán hơn 3,7 triệu cổ phần của CTCP LILAMA 69-2 do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sở hữu. Kết quả, 100% số cổ phần chào bán đã được mua với giá đấu thành công bình quân 13.917 đồng/cổ phần, thu về gần 52 tỷ đồng.

Tại phiên đấu giá, Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 đưa ra đấu giá 3.730.515 cổ phần do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sở hữu, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, với giá khởi điểm 13.900 đồng/cổ phần.

Tham gia phiên đấu giá, có tổng số 15 nhà đầu tư, trong đó có một tổ chức và 14 cá nhân. Tổng khối lượng các nhà đầu tư đăng ký mua: 4.442.600 cổ phần. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:15 phiếu. Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 4.442.600 cổ phần. Khối lượng đặt cao nhất: 1.360.000 cổ phần. Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần. Giá đặt mua cao nhất: 14.000 đồng/cổ phần. Giá đặt mua thấp nhất: 13.900 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công cao nhất: 14.000 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công thấp nhất: 13.900 đồng/cổ phần.

Kết quả, với giá đấu thành công bình quân là 13.917 đồng/cổ phần, cả 15 nhà đầu tư tham gia đều trúng giá. Tổng số lượng cổ phần bán được: 3.730.515 cổ phần (Số lượng cổ phần trúng giá của nhà đầu tư nước ngoài: 0 cổ phần). Tổng giá trị cổ phần bán được: 51.919.158.500 đồng.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 4-12-2018 đến 16 giờ 00 phút, ngày 10-12-2018.

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 6-12-2018 đến ngày 11-12-2018.

M.K

Chia sẻ