Lịch chốt trả cổ tức tuần từ ngày 3 đến 7-12

Thứ Hai, 03/12/2018, 09:13:10
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 3 đến 7-12.

* CTCP City Auto (HOSE: CTF) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1,2 (1 quyền được mua 1,2 cổ phiếu mới), giá 10.000 đồng/CP), ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 3-12 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 4-12.

* Ngày 19-12, CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) trả cổ tức đợt 1-2018 bằng tiền, 197 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-12 và ngày ĐKCC là 5-12.

* Ngày 20-12, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP) trả cổ tức đợt 1-2018 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-12 và ngày ĐKCC là 5-12.

* Ngày 28-12, CTCP Phân Bón Miền Nam (HOSE: SFG) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-12 và ngày ĐKCC là 5-12.

* Ngày 21-12, CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (HOSE: VAF) trả cổ tức đợt 1-2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-12 và ngày ĐKCC là 5-12.

* CTCP Tập đoàn COTANA (HNX: CSC) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 4-12 và ngày ĐKCC là 5-12.

* Ngày 25-12, CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO) (HOSE: VPS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-12 và ngày ĐKCC là 6-12.

* CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15, (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới) ngày GDKHQ là 5-12 và ngày ĐKCC là 6-12.

* Ngày 21-12, CTCP Công nghệ Cao Traphaco (UPCoM: CNC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-12 và ngày ĐKCC là 6-12.

* Ngày 20-12, CTCP Bibica (HOSE: BBC) trả cổ tức đợt còn lại năm 2017 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-12 và ngày ĐKCC là 6-12.

* Ngày 24-12, CTCP Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC) trả cổ tức đợt 1-2018 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-12 và ngày ĐKCC là 6-12.

* Ngày 26-12, CTCP Sonadezi Long Thành (HOSE: SZL) trả cổ tức đợt 1-2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-12 và ngày ĐKCC là 6-12.

* Ngày 26-12, CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS) trả cổ tức đợt 1-2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-12 và ngày ĐKCC là 7-12.

* Ngày 25-12, CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) trả cổ tức đợt 2-2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-12 và ngày ĐKCC là 7-12.

* Ngày 25-12, CTCP May Hữu Nghị (UPCoM: HNI) trả cổ tức đợt 1-2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-12 và ngày ĐKCC là 10-12.

* Ngày 24-12, CTCP Cao su Sao Vàng (HOSE: SRC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-12 và ngày ĐKCC là 10-12.

* Ngày 27-12, CTCP Sách Giáo dục tại TP Đà Nẵng (HNX: DAE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-12 và ngày ĐKCC là 10-12.

* Ngày 28-12, CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) trả cổ tức đợt 1-2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-12 và ngày ĐKCC là 10-12.

* Ngày 24-12, CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD) trả cổ tức đợt 1-2017 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-12 và ngày ĐKCC là 10-12.

* Ngày 29-12, CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD) trả cổ tức đợt 2-2017 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-12 và ngày ĐKCC là 10-12.

* Ngày 20-12, CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-12 và ngày ĐKCC là 10-12.

* Ngày 20-12, CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (HOSE: SMB) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-12 và ngày ĐKCC là 10-12.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 26 đến 30-11

THIÊN HƯƠNG

Chia sẻ