Kho bạc Nhà nước được cấp mới hai mã tín phiếu

Thứ Ba, 23/02/2016, 09:40:57
 Font Size:     |        Print

NDĐT – Ngày 23-2-2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu và hai mã tín phiếu mới cho Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính.

Mã mới TPKB16014

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 07/2016/GCNTPKB-VSD ngày 23-2-2016 và cấp mã tín phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài Chính

Trụ sở chính: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký tín phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 23-2-2016.

Tên chứng khoán: Tín phiếu Kho bạc đấu thầu đợt 7/2016

Mã chứng khoán: TPKB16014

Mã ISIN: VNTPKB160140

Mệnh giá: 100.000 đồng

Kỳ hạn: 26 tuần

Ngày phát hành: 23-2-2016

Ngày đáo hạn: 23-8-2016

Lãi suất: 4.5 %/năm

Loại chứng khoán: Tín phiếu Kho bạc

Số lượng chứng khoán đăng ký: 30.000.000 tín phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 3.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Tín phiếu bán thấp hơn mệnh giá

Bắt đầu từ ngày 24-2-2016, VSD nhận lưu ký số tín phiếu đăng ký trên.

Mã mới TPKB16023

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 08/2016/GCNTPKB-VSD ngày 23-2-2016 và cấp mã tín phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài Chính

Trụ sở chính: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký tín phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 23-2-2016.

Tên chứng khoán: Tín phiếu Kho bạc đấu thầu đợt 8/2016

Mã chứng khoán: TPKB16023

Mã ISIN: VNTPKB160231

Mệnh giá: 100.000 đồng

Kỳ hạn: 39 tuần

Ngày phát hành: 23-2-2016

Ngày đáo hạn: 22-11-2016

Lãi suất: 4.69 %/năm

Loại chứng khoán: Tín phiếu Kho bạc

Số lượng chứng khoán đăng ký: 30.000.000 tín phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 3.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Tín phiếu bán thấp hơn mệnh giá

Bắt đầu từ ngày 24-2-2016, VSD nhận lưu ký số tín phiếu đăng ký trên.

Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý; quản lý ngân quỹ; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, được mở tài khoản tại ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại TP Hà Nội.

H.T

Chia sẻ