Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MBB

Thứ Sáu, 19/02/2016, 08:32:35
 Font Size:     |        Print

NDĐT – Ngày 19-2-2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MBB, loại chứng khoán tự do chuyển nhượng cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 764/UBCK-PTTT ngày 16-2-2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu MBB và hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MBB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 64.200.000 cổ phiếu MBB, loại chứng khoán tự do chuyển nhượng cho các nhà đầu tư như sau:

Bên chuyển quyền sở hữu: Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam

Bên nhận chuyển quyền sở hữu:

+ Vietnam Enterprise Investments Limited: 25.119.600

+ Amersham Industries Limited: 13.580.400

+ Norges Bank: 25.500.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu: 19-2-2016.

H.T

Chia sẻ