YSVN thay đổi thông tin chi nhánh hoạt động lưu ký

Thứ Bảy, 13-07-2019, 16:48

NDĐT - Ngày 13-7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đơn vị đã thay đổi thông tin Chi nhánh hoạt động lưu ký kể từ ngày 11-7 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN).

Cụ thể, ngày 11-7-2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 134/GCNTVLK-CN-1 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam

2. Tên viết tắt: YSVN

3. Số hiệu thành viên: 003

4. Tên chi nhánh: Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn.

- Môi giới chứng khoán

- Tự doanh chứng khoán

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán

- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán

- Giao dịch ký quỹ chứng khoán...

5. Trụ sở chi nhánh: 521 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TP Hồ Chí Minh

6. Điện thoại: 028.36226868

7. Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 06/2001/QĐ-UBCK ngày 7-2-2001 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Chi nhánh hoạt động lưu ký kể từ ngày 11-7-2019. Thông tin chi tiết:

1. Tên chi nhánh: Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn

2. Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 507/QĐ-UBCK ngày 4-7-2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực: Môi giới chứng khoán. Tự doanh chứng khoán. Bảo lãnh phát hành chứng khoán. Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán. Giao dịch ký quỹ chứng khoán...

HÀ THÀNH