Tuần qua, cấp mới và chuyển quyền hơn hai triệu cổ phiếu MWG

Chủ Nhật, 29-11-2020, 20:39
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam được cấp mã MSB.

Ngày 29-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã  cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán và chuyển quyền sở hữu hơn hai triệu cổ phiếu MWG cho các nhà đầu tư.

Cấp mã MSB cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 73/2020/GCNCP-VSD ngày 26-11-2020 và cấp mã chứng khoán cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, cụ thể: 

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam

Trụ sở chính: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 3771 8989

Fax: (8424) 3771 8899

Vốn điều lệ: 11.750.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam

Mã chứng khoán: MSB

Mã ISIN: VN000000MSB9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.175.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 11.750.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 27-11-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam đăng ký niêm yết cổ phiếu MSB tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu MSB được thực hiện theo Quyết định của HOSE.

Cấp mã PGB cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 74/2020/GCNCP-VSD ngày 27-11-2020 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex

Trụ sở chính: Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 62811298

Fax: 024 62811299

Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex

Mã chứng khoán: PGB

Mã ISIN: VN000000PGB7

Mệnh giá: 10,000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 300.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 3.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 30-11-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex đăng ký giao dịch cổ phiếu PGB trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu PGB được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã BVBS20126 cho Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 43/2020/GCNTP-VSD ngày 27-11-2020 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Số 169 phố Linh Đường, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0243.6417184

Fax: 0243.6417194

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 27-11-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 1-2020

Mã chứng khoán: BVBS20126

Mã ISIN: VNBVBS201260

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 9.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 900.000.000,000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 27-11-2020,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Cấp mã DMN cho Công ty cổ phần Domenal

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 72/2020/GCNCP-VSD ngày 26-11-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Domenal, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Domenal

Trụ sở chính: Quốc lộ 30, Ấp 1, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3890711

Fax: 0277 3890717

Vốn điều lệ: 125.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Domenal

Mã chứng khoán: DMN

Mã ISIN: VN000000DMN6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 12.500.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 125.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 27-11-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Domenal đăng ký giao dịch cổ phiếu DMN trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu DMN được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu hơn hai triệu cổ phiếu MWG

Căn cứ công văn số 6855/UBCK-PTTT ngày 18-11-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

ABERDEEN STANDARD SICAV I – FRONTIER MARKETS EQUITY

ARISAIG ASIA CONSUMER FUND LIMITED

MWG

    523.333

2

FLORIDA RETIREMENT SYSTEM

1.305.333

3

ABERDEEN INSTITUTIONAL COMMINGLED FUNDS, LLC

269.316

 

Tổng cộng

2.097.982

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 27-11-2020.

A.N