Trái phiếu chính phủ tiếp tục thu hút 2.700 tỷ đồng đầu tư

Thứ Sáu, 03-05-2019, 17:15

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 2-5-2019 đã huy động được tổng cộng 2.700 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có bảy thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,70%/năm, thấp hơn 0,07%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20-2-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có sáu thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,72%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24-4-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có bốn thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,06%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24-4-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có hai thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,85%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27-3-2019).

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 84.744,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

XUÂN VIỆT