Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam thoái vốn L61

Thứ Sáu, 08-03-2019, 16:08

NDĐT - Ngày 8-3, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tổ chức phiên đấu giá thoái vốn 1.136.430 cổ phần tại CTCP Lilama 69-1 (mã chứng khoán L61) với mức giá khởi điểm 31.800 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có hai nhà đầu tư cá nhân tham dự. Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt 750.000 cổ phần, chiếm 65,99% khối lượng cổ phần chào bán. Giá đặt mua cao nhất và thấp nhất đều bằng giá khởi điểm 31.800 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 750.000 cổ phần (65,99% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho hai nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân là 31.800 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt gần 23,85 tỷ đồng.

Cổ phiếu L61 trên Sở GDCK Hà Nội tại ngày đấu giá đạt 19.700 đồng/cổ phiếu. Như vậy, với việc tổ chức đấu giá thoái vốn qua Sở GDCK Hà Nội, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam đã thoái vốn cổ phiếu L61 với mức giá cao hơn 1,6 lần so với giá cổ phiếu đang giao dịch trên sàn tại ngày diễn ra phiên đấu giá.

H.T