Thêm 786 tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Thứ Năm, 09-05-2019, 09:59
Minh họa.

NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 8-5-2019 đã huy động được tổng cộng 786 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 2.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có tám thành viên dự thầu, huy động được sáu tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,70%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2-5-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có tám thành viên dự thầu, huy động được 30 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,72%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2-5-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,69%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24-4-2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 20 năm gọi thầu 250 tỷ đồng, có ba thành viên tham gia dự thầu, huy động được 250 tỷ đồng với lãi suất 5,69%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 85.530,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

XUÂN VIỆT