Thêm 190 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

Thứ Tư, 06-03-2019, 14:22

NDĐT - Ngày 6-3, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 2 đã có thêm 190 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Cụ thể: Trong tháng 2-2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 190 nhà đầu tư nước ngoài (24 tổ chức và 166 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 26 nhà đầu tư nước ngoài (bốn tổ chức và 22 cá nhân). Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho hai nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 29.454 mã (4.151 tổ chức và 25.303 cá nhân).

H.T