Thêm 146 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán

Thứ Năm, 03-11-2016, 08:44

NDĐT – Ngày 3-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 10 đã có thêm 146 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Tính đến ngày 31-10-2016, đã có thêm 146 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán (15 tổ chức và 131 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 55 nhà đầu tư nước ngoài (18 tổ chức và 37 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho ba nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 19.895 mã (3.074 tổ chức và 16.821 cá nhân).

H.T