Thay đổi thông tin lưu ký và cấp nhiều mã giao dịch trong tuần qua

Chủ Nhật, 01-12-2019, 10:18

NDĐT - Ngày 1-12, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã cấp nhiều mã giao dịch và thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho các công ty chứng khoán.

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán AIS

Ngày 27-11-2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 160/GCNTVLK-1 cho Công ty cổ phần Chứng khoán AIS như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán AIS

2. Tên viết tắt: AIS

3. Số hiệu thành viên: 118

4. Trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

5. Người đại diện theo pháp luật: bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị

6. Vốn điều lệ: 155.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm tỷ đồng)

7. Điện thoại: 024 35683555 Fax: 024 32121615

8. Giấy phép thành lập và hoạt động số 60/UBCK -GP ngày 18-9-2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 27-11-2019. Thông tin chi tiết:

1. Vốn điều lệ: 855.000.000.000 (Tám trăm năm mươi lăm tỷ đồng).

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 69/GPĐC-UBCK ngày 21-11-2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Cấp giấy chứng nhận chứng quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 58/2019/GCNCW-VSD ngày 28-11-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.02

Mã chứng quyền: CVRE1903

Mã ISIN: VN0CVRE19034

Mã chứng khoán cơ sở: VRE

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Vincom Retail

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 06 thángNgày đáo hạn: 15-5-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2: 1

Giá thực hiện: 35.789đồng

Giá phát hành: 2.700 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 4.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 10.800.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 29-11-2019,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 55/2019/GCNCW-VSD ngày 27-11-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.SBT.KIS.M.CA.T.01

Mã chứng quyền: CSBT1901

Mã ISIN: VN0CSBT19016

Mã chứng khoán cơ sở: SBT

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3 tháng

Ngày đáo hạn: 14-2-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 1

Giá thực hiện: 21.212đồng

Giá phát hành: 1.500 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 3.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 28-11-2019, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 56/2019/GCNCW-VSD ngày 27-11-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.03

Mã chứng quyền: CHPG1909

Mã ISIN: VN0CHPG19099

Mã chứng khoán cơ sở: HPG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 15-5-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2: 1

Giá thực hiện: 24.680 đồng

Giá phát hành: 1.800 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 5.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 9.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 28-11-2019, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 57/2019/GCNCW-VSD ngày 27-11-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.02

Mã chứng quyền: CVIC1903

Mã ISIN: VN0CVIC19037

Mã chứng khoán cơ sở: VIC

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 06 thángNgày đáo hạn: 15-5-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 10: 1

Giá thực hiện: 123.000đồng

Giá phát hành: 2.100 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 4.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 8.400.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 28-11-2019, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 54/2019/GCNCW-VSD ngày 27-11-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.02

Mã chứng quyền: CMSN1902

Mã ISIN: VN0CMSN19024

Mã chứng khoán cơ sở: MSN

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Tập đoàn Masan

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 thángNgày đáo hạn: 15-5-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 5: 1

Giá thực hiện: 77.889 đồng

Giá phát hành: 3.000 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 6.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 28-11-2019, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK thành phố Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CSBT1901 được thực hiện theo quyết định của SGDCK thành phố Hồ Chí Minh.

Cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 58/2019/GCNCP-VSD ngày 26-11-2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan

Trụ sở chính: Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Điện thoại: 02383 855149

Fax: 02383 855442

Vốn điều lệ: 33.600.000.000 đồng

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan

Mã chứng khoán: HLT

Mã ISIN: VN000000HLT6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 3.360.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 33.600.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 27-11-2019, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đăng ký giao dịch cổ phiếu HLT trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu HLT được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 56/2019/GCNCP-VSD ngày 22-11-2019 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

Trụ sở chính: 30 Nguyễn Thị Diệu, phường 06, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39303366

Fax: 028 39309595

Vốn điều lệ: 750.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

Mã chứng khoán: AGG

Mã ISIN: VN000000AGG8

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 75.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 750.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 25-11-2019, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đăng ký niêm yết cổ phiếu AGG tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu AGG được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 57/2019/GCNCP-VSD ngày 26-11-2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes

Trụ sở chính: Bamboo Airways Tower, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Vốn điều lệ: 4,160,000,000,000 đồng

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes

Mã chứng khoán: FHH

Mã ISIN: VN000000FHH3

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 416.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 4.160.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 27-11-2019,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes đăng ký giao dịch cổ phiếu FHH trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu FHH được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Giày Thụy Khuê

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 54/2019/GCNCP-VSD ngày 19-11-2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Giày Thụy Khuê, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Giày Thụy Khuê

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.37640061 - 024.38372548

Fax: 024.38340083

Vốn điều lệ: 77.000.000 đồng

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Giày Thụy Khuê

Mã chứng khoán: GTK

Mã ISIN: VN000000GTK0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 7.700.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 77.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20-11-2019,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Giày Thụy Khuê đăng ký giao dịch cổ phiếu GTK trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu GTK được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thành Đoàn

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 55/2019/GCNCP-VSD ngày 20-11-2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thành Đoàn, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thành Đoàn

Trụ sở chính: D04-L01, Khu A Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6297 0970

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thành Đoàn

Mã chứng khoán: TDI

Mã ISIN: VN000000TDI1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 3.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 30.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 21-11-2019, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thành Đoàn đăng ký niêm yết cổ phiếu TDI tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu TDI được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 43/2019/GCNTP-VSD ngày 20-11-2019 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Số 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3736 5759

Fax: 04 3736 5672

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 20-11-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 2/2019

Mã chứng khoán: BVDB19022

Mã ISIN: VNBVDB190221

Mệnh giá: 100 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 9.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 900.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20-11-2019, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 45/2019/GCNTP-VSD ngày 20-11-2019 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Số 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3736 5759

Fax: 04 3736 5672

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 20-11-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 2/2019

Mã chứng khoán: BVDB19062

Mã ISIN: VNBVDB190627

Mệnh giá: 100 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 30.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 3.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20-11-2019, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 46/2019/GCNTP-VSD ngày 20-11-2019 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Số 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3736 5759

Fax: 04 3736 5672

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 20-11-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 2/2019

Mã chứng khoán: BVDB19082

Mã ISIN: VNBVDB190825

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 30.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 3.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20-11-2019, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 44/2019/GCNTP-VSD ngày 20-11-2019 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Số 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3736 5759

Fax: 04 3736 5672

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 20-11-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 2/2019

Mã chứng khoán: BVDB19042

Mã ISIN: VNBVDB190429

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 8.500.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 850.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20-11-2019, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu DCI

Căn cứ công văn số 6891/UBCK-QLCB ngày 14-11-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán DCI, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu DCI như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu DCI chuyển quyền sở hữu

1

Lê Thị Kim Duyên,
Nguyễn Thị Thu Hà
Lưu Thị Bảo Thu

Công ty cổ phần Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng

80.000
70.000
80.000

Tổng

230.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 28-11-2019.

HÀ THÀNH