Thay đổi thông tin lưu ký, cấp nhiều mã chứng khoán trong tuần qua

Thứ Bảy, 14-11-2020, 15:14
VSD vừa cấp mã chứng khoán AIC cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không. (Ảnh minh họa)

Ngày 14-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký và cấp nhiều mã chứng khoán cho các công ty.

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký KBSV

Ngày 13-11-2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số: 95/GCNTVLK-8 cho Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

2. Tên viết tắt: KBSV

3. Số hiệu thành viên: 091

4. Trụ sở chính: Tầng G, tầng 2 và 7, tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Hoàn - Tổng Giám đốc

6. Vốn điều lệ: 1.675.020.900.000 đồng (Một nghìn sáu trăm bảy mươi lăm tỷ không trăm hai mươi triệu chín trăm nghìn đồng)

7. Điện thoại: 024.37765929  -     Fax: 024.37765928

8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 77/UBCK-GPHĐLK ngày 11-6-2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 13-11-2020, thông tin chi tiết :

1. Trụ sở chính: Tầng G, tầng M tầng 2 và 7, tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

 2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 53/GPĐC-UBCK ngày 20-8-2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. 

Cấp mã AIC cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 67/2020/GCNCP-VSD ngày 12-11-2020 và cấp mã chứng khoán cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 6276 5555

Fax: 024 6276 5556

Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Mã chứng khoán: AIC

Mã ISIN: VN000000AIC3

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 80.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 800.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 13-11-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không đăng ký giao dịch cổ phiếu AIC trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu AIC được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 36/2020/GCNTP-VSD ngày 11-11-2020 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Số 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3736 5759

Fax: 04 3736 5672

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 11-11-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 1-2020

Mã chứng khoán: BVDB20099

Mã ISIN: VNBVDB200996

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 50.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 5.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 11-11-2020, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 38/2020/GCNTP-VSD ngày 12-11-2020 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 12-11-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 165-2020

Mã chứng khoán: TD2030020

Mã ISIN: VNTD20300206

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 12.010.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.201.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12-11-2020, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Cấp mã giao dịch Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 66/2020/GCNCP-VSD ngày 11-11-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Trụ sở chính: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0208 628 5658

Fax: 0208 628 5658

Vốn điều lệ: 415.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Mã chứng khoán: TNH

Mã ISIN: VN000000TNH2

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 41.500.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 415.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12-11-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên niêm yết cổ phiếu TNH trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu TNH được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Cấp mã chứng quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 204/2020/GCNCW-VSD ngày 11-11-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CTCB03MBS20CE

Mã chứng quyền: CTCB2011

Mã ISIN: VN0CTCB20117

Mã chứng khoán cơ sở: TCB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3,5 tháng

Ngày đáo hạn: 9-2-2021

Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 1

Giá thực hiện: 22.600 đồng

Giá phát hành: 3.400 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 1.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 3.400.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12-11-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CTCB2011 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

NGỌC ANH