Tháng 11, cấp mã giao dịch cho 305 nhà đầu tư nước ngoài

Thứ Sáu, 06-12-2019, 20:28

NDĐT - Ngày 6-12, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 11, đã có thêm 305 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, trong tháng 11-2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 305 nhà đầu tư nước ngoài (36 tổ chức và 269 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 32 nhà đầu tư nước ngoài (13 tổ chức và 19 cá nhân). Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho ba nhà đầu tư nước ngoài (hai tổ chức và một cá nhân).

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 32.762 mã (4.523 tổ chức và 28.239 cá nhân).

HÀ THÀNH