Tháng 11, 302 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch

Thứ Sáu, 04-12-2020, 16:12
Ảnh minh họa.

Ngày 4-12, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 11-2020, thêm 302 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Cụ thể: Trong tháng 11-2020, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 302 nhà đầu tư nước ngoài, gồm 33 tổ chức và 269 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 62 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 44 tổ chức và 18 cá nhân. Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho bảy nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài.

Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 35.693 mã, trong đó có 4.800 tổ chức và 30.893 cá nhân.

A.N