Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 27 đến 31-5

Thứ Hai, 27-05-2019, 09:11
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 27 đến 31-5.

* Ngày 20-6, CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (HNX: CTB) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 31-5 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 3-6.

* CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (HNX: CTB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 (người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 31-5 và ngày ĐKCC là 3-6.

* Ngày 26-6, CTCP Cao su Thống Nhất (HOSE: TNC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 950 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-5 và ngày ĐKCC là 3-6.

* Ngày 1-7, CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: HTE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-5 và ngày ĐKCC là 3-6.

* Ngày 18-6, CTCP Lương thực Bình Định (UPCoM: BLT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-5 và ngày ĐKCC là 3-6.

* Ngày 28-6, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HOSE: HVN) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-5 và ngày ĐKCC là 3-6.

* Ngày 15-6, CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UPCoM: DNH) trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-5 và ngày ĐKCC là 3-6.

* Ngày 18-6, CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh (UPCoM: SBM) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-5 và ngày ĐKCC là 3-6.

* Ngày 17-6, CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai (UPCoM: NSS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 3.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* Ngày 14-6, CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (UPCoM: SKV) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.340 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* Ngày 20-6, CTCP Địa chất mỏ - TKV (UPCoM: MGC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 150 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* Ngày 18-6, CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HOSE: KPF) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HOSE: KPF) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* Ngày 24-10, CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCoM: CTW) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 573 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* Ngày 14-6, CTCP Điện cơ Hải Phòng (HNX: DHP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* Ngày 11-6, CTCP Khoáng sản 3 - Vimico (UPCoM: MC3) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* Ngày 20-7, CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* Ngày 24-6, CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.150 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* Ngày 20-6, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HOSE: PET) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* Ngày 21-6, CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* Ngày 21-6, CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* Ngày 21-6, CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (HNX: SPP) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1.488:1 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cổ đông sở hữu 1,488 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới), giá 10.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* Ngày 28-6, CTCP Than Hà Tu - Vinacomin (HNX: THT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* Ngày 24-6, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (UPCoM: NAS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* Ngày 14-6, CTCP Nhựa - Bao bì Vinh (HNX: VBC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* Ngày 14-6, CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV) trả cổ tức đợt 4/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* Ngày 26-6, Tổng Công ty Đức Giang - CTCP (UPCoM: MGG) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 3.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* CTCP Viễn thông FPT (UPCoM: FOX) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được hưởng 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 30-5 và ngày ĐKCC là 31-5.

* Ngày 10-6, CTCP Petec Bình Định (UPCoM: GCB) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 30-5.

* Ngày 30-7, CTCP Bao bì Sài Gòn (UPCoM: SPA) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 30-5.

* Ngày 26-6, CTCP Cấp nước Nhà Bè (HNX: NBW) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 30-5.

* Ngày 18-7, CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (HOSE: C32) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 30-5.

* Ngày 10-6, CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 30-5.

* Ngày 17-6, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 30-5.

* CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (HOSE: TNA) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 30-5.

* Ngày 7-6, CTCP Mía Đường Lam Sơn (HOSE: LSS) trả cổ tức năm 2017-2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 30-5.

* Ngày 1-7, CTCP Tập đoàn Hapaco (HOSE: HAP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 30-5.

* Ngày 25-6, CTCP Nhựa Đà Nẵng (HNX: DPC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 30-5.

* Ngày 26-6, CTCP Điện Gia Lai (UPCoM: GEG) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 30-5.

* Ngày 14-6, CTCP Đầu tư Apax Holdings (HOSE: IBC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 30-5.

* CTCP Đầu tư Apax Holdings (HOSE: IBC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:11 (người sở hữu 100 cổ phiếu được thưởng 11 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 30-6.

* Ngày 18-6, CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (UPCoM: BRS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 30-5.

* Ngày 12-6, CTCP Bia Hà Nội - Nam Định (UPCoM: BBM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 30-5.

* Ngày 17-6, CTCP Đường sắt Hà Thái (UPCoM: HTR) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 30-5.

* Ngày 10-6, CTCP Công viên, Cây xanh Hải Phòng (UPCoM: CVH) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-5 và ngày ĐKCC là 29-5.

* Ngày 17-6, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (UPCoM: MVB) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-5 và ngày ĐKCC là 29-5.

* CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 (người sở hữu 100 cổ phiếu được thưởng 07 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 28-5 và ngày ĐKCC là 29-5.

* CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (UPCoM: APF) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được hưởng 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 28-5 và ngày ĐKCC là 29-5.

* Ngày 12-6, CTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex (UPCoM: PEQ) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-5 và ngày ĐKCC là 29-5.

* CTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex (UPCoM: PEQ) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:28 (người sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng 28 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 28-5 và ngày ĐKCC là 29-5.

* Ngày 10-6, CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (HNX: PTD) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-5 và ngày ĐKCC là 29-5.

* Ngày 25-6, Tổng Công ty May 10 - CTCP (UPCoM: M10) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-5 và ngày ĐKCC là 28-5.

* Ngày 27-6, CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (UPCoM: NCS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-5 và ngày ĐKCC là 28-5.

* Ngày 14-6, CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin (HNX: TC6) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-5 và ngày ĐKCC là 28-5.

* Ngày 12-6, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BSI) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-5 và ngày ĐKCC là 28-5.

* Ngày 12-6, CTCP Thống Nhất (HNX: BAX) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-5 và ngày ĐKCC là 28-5.

* Ngày 12-6, CTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk Lăk (UPCoM: DBM) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-5 và ngày ĐKCC là 28-5.

* Ngày 28-6, CTCP Than Núi Béo - Vinacomin (HNX: NBC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-5 và ngày ĐKCC là 28-5.

* Ngày 27-6, CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex (UPCoM: PIA) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 4.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-5 và ngày ĐKCC là 28-5.

* Ngày 27-6, CTCP Xây dựng Điện VNECO4 (HNX: VE4) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-5 và ngày ĐKCC là 28-5.

* Ngày 7-6, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 250 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-5 và ngày ĐKCC là 28-5.

* Ngày 21-6, CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh (UPCoM: DTV) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-5 và ngày ĐKCC là 28-5.

* Ngày 12-6, CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (UPCoM: HEC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-5 và ngày ĐKCC là 28-5.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 20 đến 24-5

THIÊN HƯƠNG