Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 25 đến 29-3

Thứ Hai, 25-03-2019, 09:18
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 25 đến 29-3.

* Ngày 16-4, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 29-3 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 1-4.

* Ngày 16-4, CTCP Thế Kỷ 21 (UPCoM: C21) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-3 và ngày ĐKCC là 1-4.

* Ngày 7-5, CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-3 và ngày ĐKCC là 1-4.

* Ngày 18-4, CTCP Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang (UPCoM: KBE) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-3 và ngày ĐKCC là 1-4.

* Ngày 22-5, CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (HNX: VLA) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-3 và ngày ĐKCC là 1-4.

* Ngày 30-7, CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh (UPCoM: NTR) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-3 và ngày ĐKCC là 1-4.

* Ngày 19-4, CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UPCoM: DNH) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-3 và ngày ĐKCC là 29-3.

* Ngày 17-4, CTCP VIWACO (UPCoM: VAV) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-3 và ngày ĐKCC là 29-3.

* Ngày 18-4, CTCP Gạch ngói Cao cấp (HNX: MCC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-3 và ngày ĐKCC là 29-3.

* Ngày 24-5, CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (HNX: SAF) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-3 và ngày ĐKCC là 29-3.

* Ngày 24-4, CTCP Vimeco (HNX: VMC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 3.000 đồng/CP , ngày GDKHQ là 28-3 và ngày ĐKCC là 29-3.

* Ngày 26-4, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (UPCoM: ND2) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-3 và ngày ĐKCC là 27-3.

* Ngày 16-4, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-3 và ngày ĐKCC là 28-3.

* Ngày 18-4, CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn (UPCoM: SRT) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 110 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-3 và ngày ĐKCC là 28-3.

* Ngày 8-4, CTCP Cảng Cát Lái (HOSE: CLL) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-3 và ngày ĐKCC là 27-3.

* Ngày 19-4, CTCP Logistics Vinalink (HOSE: VNL) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-3 và ngày ĐKCC là 27-3.

* Ngày 10-4, CTCP Bóng đèn Điện Quang (HOSE: DQC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-3 và ngày ĐKCC là 27-3.

* Ngày 27-5, CTCP Bê tông Ly tâm An Giang (UPCoM: ACE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-3 và ngày ĐKCC là 26-3.

* Ngày 19-4, CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-3 và ngày ĐKCC là 26-3.

* Ngày 5-4, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-3 và ngày ĐKCC là 26-3.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 18 đến 22-3

LÊ MINH