Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng

Thứ Năm, 05-12-2019, 11:17
Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 11.

NDĐT - Kết quả tổng hợp giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong tháng 11, khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 61 nghìn hợp đồng, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng.

Toàn thị trường có một mã sản phẩm đáo hạn đã được HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế, vì vậy, tại thời điểm cuối tháng 11 có bốn mã hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được giao dịch và ba mã hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ (TPCP).

HNX cũng cho biết, giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 trong tháng 11 có giảm, nhưng mức giảm nhẹ so với tháng trước, với khối lượng giao dịch bình quân đạt 61.005 hợp đồng. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt gần 100 nghìn hợp đồng. Khối lượng mở OI giảm 14,52% so với tháng 10 và đạt 17.643 hợp đồng vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 11. Trong phiên giao dịch ngày 29-11, có khối lượng OI cao nhất đạt 17.643 hợp đồng, giảm 38,3% so với mức OI cao nhất của tháng 10.

Tuy nhiên, giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ tháng 11-2019 lại có dấu hiệu tăng trở lại, với 10 hợp đồng được giao dịch, tăng gấp 10 lần so với tháng trước. Khối lượng OI của hợp đồng tương lai TPCP cuối tháng 11 đạt 11 hợp đồng, tương đương mức OI cuối tháng 10.

Đánh giá tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường, HNX cho biết, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này tiếp tục giảm so với tháng trước, chiếm 85,69% khối lượng giao dịch toàn thị trường (so với 87,86% trong tháng 10). Ngược lại, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước tiếp tục tăng, đạt 13,08%, trong đó tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán chỉ chiếm một phần nhỏ (2,08%), phần còn lại là của các tổ chức khác. Thị trường đang tiếp tục cho thấy xu thế dịch chuyển cơ cấu nhà đầu tư.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11 tiếp tục tăng mạnh, gấp 1,4 lần so với tháng trước, đạt 31.189 hợp đồng, chiếm 1.22% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Đối với sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP phủ kỳ hạn 5 năm, 11 hợp đồng giao dịch trong tháng 11 được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức. Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 11, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 89.795 tài khoản, tăng 3,25% so với tháng trước.

SÔNG TRÀ