Dược phẩm T.Ư 3 bán hết 100% lượng cổ phần chào bán với giá cao

Thứ Năm, 07-03-2019, 18:05
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 7-3, tại HNX, 100% lượng cổ phần (850 nghìn cổ phần) của CTCP Dược phẩm T.Ư 3 chào bán ra công chúng đã được nhà đầu tư mua hết. Cùng ngày, CTCP Khách sạn và Du lịch Bảo Việt cũng bán hết hơn 4 nghìn quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, do Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH sở hữu.

Phiên đấu giá bán 850.000 cổ phần CTCP Dược phẩm T.Ư 3 thu hút 23 nhà đầu tư cá nhân và hai tổ chức tham dự. Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt 2.063.100 cổ phần (cao gấp 2,4 lần so khối lượng cổ phần chào bán).

Do số lượng cổ phần nhà đầu tư đặt mua cao hơn nhiều lần so với khối lượng chào bán nên giá đặt mua cao nhất lên tới 66.000 đồng/cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 66.000 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 850.000 cổ phần (100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho một nhà đầu tư cá nhân và một tổ chức với giá đấu thành công bình quân là 76.706 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt 65,2 tỷ đồng.

* Sáng cùng ngày, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH đã chào bán 4.025.196 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Khách sạn và Du lịch Bảo Việt ra công chúng với mức giá khởi điểm 760 đồng/quyền mua.

Phiên đấu giá quyền mua cổ phần CTCP Khách sạn và Du lịch Bảo Việt có hai nhà đầu tư cá nhân tham dự. Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt 4.025.296 quyền mua. Giá đặt mua cao nhất, thấp nhất đều bằng giá khởi điểm 760 đồng/quyền mua.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 4.025.196 quyền mua cổ phần cho hai nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân là 760 đồng/quyền mua. Tổng giá trị quyền mua bán được đạt hơn 3 tỷ đồng.

THIÊN HƯƠNG