Danh sách doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 2 đến 6-12

Chủ Nhật, 01-12-2019, 12:53
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 2 đến 6-12, cụ thể:

* Ngày 18-12, CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (HNX: TMC) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 6-12 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 9-12.

* Ngày 31-12, CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (HNX: HAD) trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 5.450 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-12 và ngày ĐKCC là 9-12.

* Ngày 27-12, CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành (HOSE: BTT) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-12 và ngày ĐKCC là 9-12.

* Ngày 25-12, CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 5.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-12 và ngày ĐKCC là 9-12.

* Ngày 25-12, CTCP May Hữu Nghị (UPCoM: HNI) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-12 và ngày ĐKCC là 9-12.

* Ngày 25-12, CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI (UPCoM: CKD) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.750 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-12 và ngày ĐKCC là 6-12.

* Ngày 20-12, CTCP Truyền thông Số 1 (HNX: ONE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-12 và ngày ĐKCC là 6-12.

* Ngày 25-12, CTCP Pin Ắc-quy Miền Nam (HOSE: PAC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-12 và ngày ĐKCC là 6-12.

* Ngày 18-12, CTCP Vật tư xăng dầu (HOSE: COM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-12 và ngày ĐKCC là 6-12.

* Ngày 25-12, CTCP Cát Lợi (HOSE: CLC) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-12 và ngày ĐKCC là 6-12.

* Ngày 16-12, CTCP Cảng Đà Nẵng (HNX: CDN) trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-12 và ngày ĐKCC là 5-12.

* Ngày 18-12, Tổng Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (UPCoM: TLP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 360 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-12 và ngày ĐKCC là 5-12.

* Ngày 20-12, CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-12 và ngày ĐKCC là 5-12.

* Ngày 20-12, CTCP Công nghệ Cao Traphaco (UPCoM: CNC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-12 và ngày ĐKCC là 5-12.

* Ngày 31-12, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (UPCoM: PRT) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-12 và ngày ĐKCC là 4-12.

* Ngày 16-1-2020, CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn (UPCoM: GTS) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-12 và ngày ĐKCC là 4-12.

* Ngày 19-12, CTCP Sơn Á Đông (UPCoM: ADP) trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-12 và ngày ĐKCC là 4-12.

* Ngày 26-12, CTCP Bất động sản Dầu khí (UPCoM: PWA) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 350 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-12 và ngày ĐKCC là 3-12.

* CTCP Vận tải sản phẩm khí quốc tế (HOSE: GSP) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 2-12 và ngày ĐKCC là 3-12.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Cổ đông doanh nghiệp nhận cổ tức tuần từ 25 đến 29-11

THIÊN HƯƠNG