CTCP Kho vận và dịch vụ thương mại bị phạt 350 triệu đồng

Thứ Sáu, 25-10-2019, 09:00
(Ảnh minh họa)

NDĐT – Ngày 25-10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, vừa xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350 triệu đồng đối với CTCP Kho vận và dịch vụ thương mại; đồng thời, phạt 60 triệu đồng đối với CTCP Xi-măng X18, do các vi phạm như: không đăng ký giao dịch chứng khoán, báo cáo không đúng quy định pháp luật… Tổng số tiền phạt hai công ty lên tới 410 triệu đồng,

Theo đó, ngày 21-10, UBCKNN ban hành Quyết định số 813/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP Kho vận và dịch vụ thương mại, số tiền tổng cộng là 350 triệu đồng. Cụ thể:

- Phạt 300 triệu đồng theo vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.

- Phạt 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

CTCP Kho vận và dịch vụ thương mại báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2017, 2018; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2017, 2018; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 2018, 2019).

* Cùng ngày 21-10, Chánh Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 330/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP Xi-măng X18 (địa chỉ tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình), số tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

CTCP Xi-măng X18 công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, năm 2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

M.K