Chuyển quyền sở hữu và cấp nhiều mã giao dịch trong tuần qua

Thứ Sáu, 25-10-2019, 19:28

NDĐT - Ngày 25-10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua VSD đã cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán và chuyển quyền sở hữu gần hai triệu cổ phiếu cho các công ty cổ phần.

Cấp mã UDL cho Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đác Lắc

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 49/2019/GCNCP-VSD ngày 23-10-2019 cho Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đác Lắc như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đác Lắc

Tên tiếng Anh: Daklak Urban and Enviroment Joint Stock Company

Trụ sở chính: Số 1 đường Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc

Điện thoại: 0262 3816886 Fax: 0262 3816886

Vốn điều lệ: 66.200.000.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đác Lắc

- Mã chứng khoán: UDL

- Mã ISIN: VN000000UDL3

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 6.620.000 cổ phiếu (Sáu triệu sáu trăm hai mươi nghìn cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 2.891.200 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 3.728.800 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 66.200.000.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ hai trăm triệu đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 28.912.000.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 137.288.000.000 đồng Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu UDL phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 25-10-2019

Cấp mã PLO cho Công ty cổ phần Kho vận Petec

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 49/2019/GCNCP-VSD ngày 23-10-2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Kho vận Petec, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Kho vận Petec

Trụ sở chính: Lô G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9 đường N3, N4, D2 khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3652768

Fax: 0274 3652766

Vốn điều lệ: 71.925.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kho vận Petec

Mã chứng khoán: PLO

Mã ISIN: VN000000PLO0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 7.192.550 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 71.925.500.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 24-10-2019, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Kho vận Petec đăng ký giao dịch cổ phiếu PLO trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu PLO được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã BCF cho Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 47/2019/GCNCP-VSD ngày 22-10-2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi

Trụ sở chính: Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3861910

Fax: 0277 3864674

Vốn điều lệ: 183.337.360.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi

Mã chứng khoán: BCF

Mã ISIN: VN000000BCF7

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 18.333.736 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 183.337.360.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 23-10-2019,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi đăng ký giao dịch cổ phiếu BCF trên thị trường HNX tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu BCF được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp hai mã chứng quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 48/2019/GCNCW-VSD ngày 23-10-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

Tên chứng quyền: Chứng quyền.REE.VND.M.CA.T.2019.01

Mã chứng quyền: CREE1904

Mã ISIN: VN0CREE19048

Mã chứng khoán cơ sở: REE

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: CTCP Cơ điện lạnh

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3 tháng

Ngày đáo hạn: 9-1-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2: 1

Giá thực hiện: 34.000 đồng

Giá phát hành : 3.400 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 3.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 10.200.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 24-10-2019,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CREE1904 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 46/2019/GCNCW-VSD ngày 23-10-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

Tên chứng quyền: Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2019.01

Mã chứng quyền: CMBB1906

Mã ISIN: VN0CMBB19066

Mã chứng khoán cơ sở: MBB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3 tháng

Ngày đáo hạn: 9-1-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2: 1

Giá thực hiện: 20.000 đồng

Giá phát hành : 2.100 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 3.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 6.300.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 24-10-2019,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CMBB1906 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 47/2019/GCNCW-VSD ngày 23-10-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

Tên chứng quyền: Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2019.02

Mã chứng quyền: CFPT1907

Mã ISIN: VN0CFPT19070

Mã chứng khoán cơ sở: FPT

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần FPT

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3 tháng

Ngày đáo hạn: 9-12020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2: 1

Giá thực hiện: 53.000 đồng

Giá phát hành : 4.200 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 8.400.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 24-10-2019,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CFPT1907 được thực hiện theo quyết định của SGDCK Tp. Hồ Chí Minh.

Cấp năm mã chứng quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 44/2019/GCNCW-VSD ngày 21-10-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên chứng quyền: Chứng quyền VRE-HSC-MET01

Mã chứng quyền: CVRE1902

Mã ISIN: VN0CVRE19026

Mã chứng khoán cơ sở: VRE

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Vincom Retail

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 8-4-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 4: 1

Giá thực hiện: 32.500 đồng

Giá phát hành : 1.300 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 5.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 6.500.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22-10-2019,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 45/2019/GCNCW-VSD ngày 21-10-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên chứng quyền: Chứng quyền MWG-HSC-MET02

Mã chứng quyền: CMWG1907

Mã ISIN: VN0CMWG19079

Mã chứng khoán cơ sở: MWG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 8-4-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 10: 1

Giá thực hiện: 125.000 đồng

Giá phát hành : 1.900 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 5.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 9.500.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22-10-2019, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 43/2019/GCNCW-VSD ngày 21-10-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên chứng quyền: Chứng quyền FPT-HSC-MET01

Mã chứng quyền: CFPT1906

Mã ISIN: VN0CFPT19062

Mã chứng khoán cơ sở: FPT

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần FPT

Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 8-4-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 5: 1

Giá thực hiện: 57.000 đồng

Giá phát hành : 1.700 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 5.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 8.500.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22-10-2019,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 42/2019/GCNCW-VSD ngày 21-10-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên chứng quyền: Chứng quyền VNM-HSC-MET01

Mã chứng quyền: CVNM1904

Mã ISIN: VN0CVNM19044

Mã chứng khoán cơ sở: VNM

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 8-4-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 10: 1

Giá thực hiện: 133.000 đồng

Giá phát hành : 1.900 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 5.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 9.500.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22-10-2019.VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 41/2019/GCNCW-VSD ngày 21-10-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên chứng quyền: Chứng quyền MBB-HSC-MET02

Mã chứng quyền: CMBB1905

Mã ISIN: VN0CMBB19058

Mã chứng khoán cơ sở: MBB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 06 thángNgày đáo hạn: 8-4-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2: 1

Giá thực hiện: 23.000 đồng

Giá phát hành : 1.700 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 5.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 8.500.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22-10-2019,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CMBB1905 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Chuyển quyền gần hai triệu cổ phiếu MWG

Cụ thể: Căn cứ công văn số 6250/UBCK-PTTT ngày 16-10-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PUBLIC LIMITED COMPANYARISAIG ASIA CONSUMER FUND LIMITED

MWG

100.000

2

KB VIETNAM FOCUS BALANCED FUND

150.000

3

IDRIS LTD

691.370

4

VIOLA LTD.

544.000

5

AQUILA SPC LTD

512.000

Tổng cộng

1.997.370

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 24-10-2019.

Công ty TNHH Thế giới di động thành lập vào tháng 3-2004, lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm: mua bán sửa chữa các thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số và các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.

Năm 2007 Công ty TNHH Thế giới di động tiếp nhận vốn đầu tư của quỹ Mekong Capital, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần để mở rộng cơ hội phát triển.

H.T