Chuyển quyền gần 230 nghìn cổ phiếu MWG

Thứ Ba, 19-03-2019, 19:55

NDĐT - Ngày 19-3, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 229.966 cổ phiếu MWG (Công ty cổ phần Thế giới di động) cho các nhà đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 1229/UBCK-PTTT ngày 25-2-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1
Frontaura Global Frontier Fund LLC

Frontaura Global Frontier Fund LLC

State Teachers Retirement System Of Ohio

MWG

4.743

2

Oregon Public Employees Retirement System

MWG

5.654

3

Goldman Sachs Profit Sharing Master Trust

MWG

2.197

4

Stichting Depositary APG Emerging Markets Equity Pool

MWG

57.127

5

Buma - Universal - Fonds I

MWG

3.620

6

Genesis Emerging Markets Business Trust

MWG

7.680

7

Trustees Of Mineworkers' Pension Scheme Limited

MWG

2.895

8

Coal Staff Superannuation Scheme Trustees Limited

MWG

2.180

9

Genesis Emerging Markets, L.P.

MWG

5.020

10

National Pension Service

MWG

2.357

.11

Central States Southeast And Southwest Areas Pension Fund

MWG

1.647

12

Essor Emergent

MWG

1.768

13

Genesis Emerging Markets Fund Limited

MWG

17.456

14

The Genesis Emerging Markets Investment Company

MWG

39.822

15

The Emerging Markets Fund Of the Genesis Group Trust For Employee Benefit Plans

MWG

75.800

Tổng cộng

229.966

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 18-3-2019.

Công ty TNHH Thế giới di động thành lập vào tháng 3-2004, lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm: mua bán sửa chữa các thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số và các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.

Năm 2007 Công ty TNHH Thế giới di động tiếp nhận vốn đầu tư của quỹ Mekong Capital, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần để mở rộng cơ hội phát triển.

H.T