Chuyển quyền 800 nghìn cổ phiếu VC6

Thứ Ba, 26-03-2019, 15:05

NDĐT - Ngày 26-3, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VC6 (Công ty cổ phần Vinaconex 6) cho các nhà đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 1448/UBCK-PTTT ngày 6-3-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VC6, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VC6 như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HNX

1

Đỗ Đình Hùng

Maeda Coporation

VC6

160.000

2

Hoàng Hoa Cương

160.000

3

Nguyễn Minh Tuấn

160.000

4

Trần Văn Khánh

160.000

5

Nguyễn Phấn Tuấn

160.000

Tổng cộng

800.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 25-3-2019.

Công ty cổ phần Vinaconex 6 tiền thân là Xí nghiệp xây dựng số 2 trực thuộc Công ty xây dựng và dịch vụ nước ngoài - Vinaconex, sau được chuyển thành Công ty xây dựng số 6 Vinasico trực thuộc Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, được thành lập ngày 6-8-1991.

Ngành nghề kinh doanh của công ty: Xây dựng nhà, công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xây dựng khác...

HÀ THÀNH