Ba nhà đầu tư chứng khoán bị phạt 85 triệu đồng

Thứ Tư, 13-03-2019, 16:48
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, Thanh tra UBCKNN vừa quyết định xử phạt ba nhà đầu tư chứng khoán tổng số tiền 85 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, ngày 6-3, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 72/QĐ-XPVPHC xử phạt bà Trần Thị Yến (địa chỉ: 69 Nguyễn An Ninh, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An), số tiền 12.500.000 đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.

Bà Trần Thị Yến, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp cơ khí và lương thực thực phẩm (mã chứng khoán: MCF) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu MCF từ ngày 13-2-2018 đến ngày 5-3-2018 (khớp lệnh 1.000 cổ phiếu), nhưng đến ngày 9-3-2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của bà Trần Thị Yến.

* Thanh tra UBCKNN, cùng ngày 6-3, ban hành Quyết định số 71/QĐ-XPVPHC xử phạt bà Nguyễn Thị Hoa (địa chỉ: 269 bis Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh), số tiền 27.500.000 đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Bà Nguyễn Thị Hoa, người liên quan đến ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán: LPB) đã bán 186.660 cổ phiếu LPB vào ngày 5-12-2017, nhưng đến ngày 13-12-2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của bà Nguyễn Thị Hoa.

* Cũng ngày 6-3, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 165/QĐ-XPVPHC xử phạt bà Kiều Thị Nhung (địa chỉ: phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), số tiền 45.000.000 đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngày 24-4-2018, bà Kiều Thị Nhung, người liên quan ông Kiều Văn Cường, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (mã chứng khoán: SCL) đã mua 1.168.760 cổ phiếu SCL nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch với UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

THIÊN HƯƠNG