27 công ty chốt trả cổ tức tuần từ 9 đến 13-12

Chủ Nhật, 08-12-2019, 11:44
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Tuần từ ngày 9 đến 13-12, có 27 doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, cụ thể:

* Ngày 27-12, CTCP Bột giặt NET (HNX: NET) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 13-12 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 16-12.

* Ngày 25-12, CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam (HNX: VSA) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-12 và ngày ĐKCC là 16-12.

* Ngày 31-12, CTCP Hóa chất Việt Trì (HNX: HVT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-12 và ngày ĐKCC là 16-12.

* Ngày 10-1-2020, CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (HOSE: NSC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-12 và ngày ĐKCC là 16-12.

* Ngày 25-12, CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su (UPCoM: RCD) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 5.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-12 và ngày ĐKCC là 16-12.

* Ngày 30-12, CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (UPCoM: CDP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-12 và ngày ĐKCC là 16-12.

* Ngày 25-12, CTCP Cao su Tân Biên (UPCoM: RTB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-12 và ngày ĐKCC là 16-12.

* Ngày 20-12, CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-12 và ngày ĐKCC là 13-12.

* Ngày 30-12, CTCP Lai Dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (UPCoM: TUG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-12 và ngày ĐKCC là 13-12.

* Ngày 30-12, CTCP Bột Giặt Lix (HOSE: LIX) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-12 và ngày ĐKCC là 13-12.

* CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 12-12 và ngày ĐKCC là 13-12.

* CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:3, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 03 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 12-12 và ngày ĐKCC là 13-12.

* Ngày 26-12, CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 478 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-12 và ngày ĐKCC là 12-12.

* Ngày 26-12, CTCP May Sông Hồng (HOSE: MSH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 4.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-12 và ngày ĐKCC là 12-12.

* Ngày 27-12, CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-12 và ngày ĐKCC là 12-12.

* Ngày 6-1-2020, CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (UPCoM: DVC) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-12 và ngày ĐKCC là 12-12.

* CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (UPCoM: NHT) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10,000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 11-12 và ngày ĐKCC là 12-12.

* Ngày 15-1-2020, CTCP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (UPCoM: ICI) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-12 và ngày ĐKCC là 11-12.

* Ngày 25-12, CTCP Gạch ngói Đồng Nai (UPCoM: GND) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-12 và ngày ĐKCC là 11-12.

* Ngày 24-12, CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (UPCoM: BWS) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-12 và ngày ĐKCC là 11-12.

* Ngày 26-12, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-12 và ngày ĐKCC là 11-12.

* Ngày 25-12, CTCP Hải Minh (HNX: HMH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-12 và ngày ĐKCC là 10-12.

* Ngày 20-12, CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-12 và ngày ĐKCC là 10-12.

* Ngày 31-3-2020, CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-12 và ngày ĐKCC là 10-12.

* Ngày 20-12, CTCP Khu Công nghiệp Hố Nai (UPCoM: HIZ) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-12 và ngày ĐKCC là 10-12.

* Ngày 27-12, CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành (UPCoM: BTV) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-12 và ngày ĐKCC là 10-12.

* Ngày 25-12, CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-12 và ngày ĐKCC là 10-12.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Danh sách doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 2 đến 6-12

LÊ MINH