Vi phạm quy định, CTCP Tổng Bách hóa bị phạt 435 triệu đồng

Thứ Ba, 29-12-2020, 22:00
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 29-12, cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính CTCP Tổng Bách hóa số tiền 435 triệu đồng, do các vi phạm: Không báo cáo theo quy định pháp luật; Không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, ngày 29-12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 930/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với CTCP Tổng Bách hóa (Công ty), địa chỉ tại 38 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội, số tiền tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 1-1-2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13-11-2015 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay Công ty chưa hoàn tất đăng ký giao dịch.

Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật.

Công ty không báo cáo UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019; Tài liệu họp, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019.

Tổng số tiền phạt CTCP Tổng Bách hóa là 435 triệu đồng.

THIÊN HƯƠNG