Vi phạm đăng ký giao dịch, công ty Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội bị phạt 360 triệu đồng

Thứ Sáu, 28-08-2020, 15:30
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt hành chính CTCP Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội số tiền 360 triệu đồng, do đăng ký giao dịch chứng khoán và báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo đó, ngày 27-8, UBCKNN quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội (địa chỉ: Tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), mức tiền 300 triệu đồng vì đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn hơn 12 tháng.

CTCP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội (Công ty) trở thành công ty đại chúng trước ngày 1-1-2016 (thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13-11-2015 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết).

Nhưng đến ngày 1-4-2020, Sở GDCK Hà Nội mới nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty.

Cùng với đó, CTCP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội còn bị phạt tiền 60 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty đã báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, 2018; Báo cáo thường niên năm 2018; Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

THIÊN HƯƠNG