Sơ suất công bố thông tin, một doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng

Thứ Tư, 26-08-2020, 16:40
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 26-8, cho biết, vừa xử phạt hành chính CTCP Tập đoàn FLC mức tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

FLC vừa cho biết, doanh nghiệp đã công bố thông tin đúng thời hạn trên trang web chính thức. Tuy nhiên, do trùng thời điểm với việc chuyển trụ sở làm việc, một số tài liệu đã thất lạc, dẫn tới sơ suất công bố không đúng thời hạn tới Sở GDCK theo yêu cầu của cơ quan chức năng. 

Trong quá trình rà soát việc thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, FLC xác nhận việc chưa gửi công bố Nghị quyết số 80B/2019/NQ-HĐQT-FLC ngày 25/6/2019 tới Sở GDCK Hồ Chí Minh. 

Theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin Nghị quyết số 80B/2019/NQ-HĐQT-FLC ngày 25/6/2019 trong thời hạn 24h. 

Yêu cầu này đã được FLC thực hiện công bố trên trang thông tin điện tử chính thức đúng trong ngày 25-6-2019.

Tuy nhiên, do trùng thời điểm với việc chuyển trụ sở làm việc từ Mỹ Đình về Cầu Giấy, một số tài liệu đã thất lạc do sơ suất của văn thư, dẫn tới việc công bố tới Sở Giao dịch CK Hồ Chí Minh không đúng thời hạn. 

Ngay khi rà soát và phát hiện vấn đề, doanh nghiêp đã tổ chức thực hiện đầy đủ các hình thức công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, sơ suất này vẫn khiến doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, theo quyết định mới nhất của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

THIÊN HƯƠNG