Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 4 đến 8-1-2021

Thứ Bảy, 02-01-2021, 06:56
(Ảnh minh họa)

Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 4 đến 8-1-2021, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.

* Ngày 28-1, CTCP Điện cơ Hải Phòng (HNX: DHP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 8-1 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 11-1.

* Ngày 27-1, CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (HNX: SMN) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-1 và ngày ĐKCC là 8-1.

* Ngày 7-4, CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (HOSE: BWE) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-1 và ngày ĐKCC là 7-1.

* Ngày 20-1, CTCP Hải Minh (HNX: HMH) rả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-1 và ngày ĐKCC là 7-1.

* CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (HOSE: SMA) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 (người sở hữu 100 cổ phiếu nhận 07 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 6-1 và ngày ĐKCC là 7-1.

* Ngày 5-2, CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng (HNX: DNC) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-1 và ngày ĐKCC là 7-1.

* CTCP Xây dựng 47 (HOSE: C47) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3 (người sở hữu 100 cổ phiếu nhận 03 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 5-1 và ngày ĐKCC là 6-1.

* CTCP Xây dựng 47 (HOSE: C47) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 (người sở hữu 100 cổ phiếu nhận 07 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 5-1 và ngày ĐKCC là 6-1.

* Ngày 26-2, CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-1 và ngày ĐKCC là 4-1.

* CTCP Dược phẩm Bến Tre (HOSE: DBT) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 (người sở hữu 20 cổ phiếu nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 5-1 và ngày ĐKCC là 6-1.

* Ngày 26-1, CTCP Que hàn điện Việt Đức (HNX: QHD) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-1 và ngày ĐKCC là 6-1.

* Ngày 21-1, CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (HOSE: DRL) trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-1 và ngày ĐKCC là 6-1.

* Ngày 15-1, CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (UPCoM: NHT) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-1 và ngày ĐKCC là 5-1.

* Ngày 20-1, CTCP Thủy điện Quế Phong (UPCoM: QPH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-1 và ngày ĐKCC là 5-1.

* Ngày 20-1, Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (HNX: PRE) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-1 và ngày ĐKCC là 5-1.

THIÊN HƯƠNG